Vytlačiť

Pripravované akcie

PO Z V Á N K A

Pozvánka na turistické podujatie 

 

 

Turisticko – poznávací zájazd /autobus/
SZCZYRK /Pl/
Poriadataľ : KST Dlhé Pole
Dátum : 4. 6. 2023 /nedeľa/
Turistika :
Bialy Krzyž 950 m /sedlo/ - Malinóv – Malinowska Skala
1152m – Skrzyczne 1257m – Szczyrk 550 m
Stup. 410 m, kles. 820 m, km -12,0, čas cca – 5 hod
Na zostup je možné použiť i lanovku.
Prehliadka mestečka Szczyrk, vhodné vymeniť polské zloty.
Občerstvenie možné Bialy Krzyž, Skrzyczne
Poplatok člen KST D. Pole zdarma, ost. 10 €
Doprava je dotovaná z 2 percent daní
Odchod D. Pole 7.00, Ža – Májová 7.30
Účasť na vlastnú zodpovednosť.
Prihlásiť sa : Tomašcová J. 0903 261062, Šedová M. 0910
947281, Dočár Š. 0908 539125, Ďurech J. 0944 167432,
Rybárik P. 0908 905154

Hore zdar. Výbor KST