Vytlačiť

Pripravované akcie

 

 

 

Klub slovenských turistov Dlhé Pole

Vás pozýva dňa 20.4.2019 na

Veľkonočný výstup na Šíp


Trasa : Stankovany – Žaškovské sedlo – Šíp –

Podšíp – Kraľovany

Prev. – 760m, km - 12

Čas : 5-6 hod.


Odchod : D. Pole individuálne. Vlak Za – Stankovany 8.34 hod.

Stretnutie na žel. Stanici 8.20 hod.

Návrat vlak Kraľovany – Ža 14.37, 14.46, 16.37, 16.46

Strava vlastná, dodržať pitný režim, dobrá turistická obuv.

Zodpovedný vedúci. Ďuračíková Vierka 0915 261 976