PO Z V Á N K A

Klub slovenských turistov Dlhé Pole. 
 
Výbor KST Dlhé Pole pozýva svojich členov na Vianočnú kapustnicu. 
Stretneme sa v sobotu 16.6.2023 o 17.00 hodine v KD Dlhé Pole. 
Program:
-občerstvenie 
-voľná diskusia 
-premietanie fotografií a videí zo spoločných akcií 
-voľná zábava 
 
Taktiež môžete priniesť fotografie a videá na premietanie ale aj dobrú hudbu pri ktorej sa budeme môcť zabaviť. 
Príspevky k občerstveniu vo forme domácich výrobkov ako koláče, tyčinky a podobne sú vítané. 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
Výbor KST Dlhé Pole.