POZVÁNKA NA TURISTICKÚ AKCIU: 

 

Na 7.5.2017 máme v pláne podľa kalendára KST DP turistickú akciu - Cez tri štáty SK-PL-CZ.

Bližšie info čoskoro:

Zodpovedný vedúci: Štefan Dočár

 

 

 


  

Na 26-28.8.2017 máme plánovanú  akciu -Slovenský kras.

Zodpovedný vedúci: Ďurechová Dagmar

Info na letáku:


 

 

Počasie - Žilina