O Z V Á N K A

Pozvánka na turistické podujatie

 

 

 

Členské známky na rok 2023

15 € základný, vrátane poistenia
10 € študenti, okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov, max. do 26 rokov)
a dôchodcovia do 69 rokov, vrátane poistenia
5 € deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP,
vrátane poistenia

Percento rozdelenia členských príspevkov:
40% klub/odbor KST 40% ústredie 20% regionálna rada KST

Peniaze za známky posielajte do 31. decembra 2022. Uveďte do poznámky meno a priezvisko.
IBAN : SK95 1100 0000 0026 1283 6190