Členovia KST a priatelia turistiky. 

 
Priatelia turisti.

P O Z V Á N K A

 Podľa kalendára KST Dlhé Pole máme v pláne turistiku v Západných Tatrách. 

Tentoraz sme vybrali Juráňovu dolinu na Oraviciach. Jedná sa o nenáročnú, až mierne náročnú trasu. 

Dátum 24.9.2022, to je sobota. 

Dolina má dĺžku cca 9 km, predpokladaný čas je 3.5 - 4 hodiny. 

Odchod z Dlhého Poľa je o 07.00 hod. vlastnými autami. 

Zodpovedný vedúci, bližšie info - 

Ďurech Ján 

0944 167 432