Členovia a priatelia turistiky. 

 

 

UKONČENIE TURISTICKEJ SEZÓNY


Dátum : 10. 10. /sobota/ spoločná s KST Liet. Lúčka

 

Trasa : Kunerad – Martinské hole – Veľká lúka - Turie


Prev. – 1130m, 20 km, 7 – 8 hod.

Odchod - Dlhé Pole individuálne


Bus - Žilina – Kunerad 6.50 hod


Turie – Žilina 16.00, 17.05 hod


Príp. os. autami do Turia

Poistenie v cene členskej známky


Strava vlastná, dodržať pitný režim, nezabudnúť na rúško.

 

Info : Dočár Štefan 0908 539125 Hore zdar